Category Archives: Uncategorized

I Ćirikli

Ćirikli ka kerdŏvav
tuθe mangav te avav
sa o drom mangav te prastav
bi tiro naśti beśav.

Sosθar gelăn tu naśe manθar?
Sosθar man tu bistardan?
So kerdom tuqe, pućhav tut
kerè’a man te rovav

Ćirikli ka kerdŏvav
tuθe mangav te avav
aver sa mangav te bistrav
paśe tuθe te merav.

The Bird
I am going to become a bird
I want to go near you
I want to run all the way
I cannot bear to be without you.

Why did you run away from me?
Why did you forget me?
What did I do, tell me,
you make me cry.

I am going to become a bird
I want to go near you
I want to forget all the rest
And die near you.

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

BARE DROMA

Bare droma, chaje me phírav, kaj tut, chaje, nashtig arakhav!
Bare droma, chaje me phírav, kaj tut, chaje, nashtig arakhav!

Refr.:
Te dikhesman, sar rovava, chumide man, tut mangava,
pala tute, chaje muri, zhanes me merava!
Te dikhesman, sar rovava, chumide man, tut mangava,
pala tute, chaje muri, zhanes me merava!

Duje ratyenc’ angl’ adi
somas ande khangeri.
Le Devleske me phendyom,
te zhutil, ke chorri som!

Chorri si e luma,
taj vi le manusha.
Numa o Del zhanel,
so kamel te kerel!

Leave a comment

Filed under Uncategorized