Category Archives: Roma

Na Kamel Ma (thanks to Katarzyna Enemuo)

Jaj Devla, jaj Devla, jaj Devla jaj a fani
Lodi khere, lodi khere, lodi khere mange pri di

Jaj a fani (aj, lelele….)
Szithemero la bri gada
Szithemero la bri gada
Jaj a fani na kamen szvan

(From K.)
Jaj Devla, jaj Devla, jaj Devla, jaj a fani
Lodi khere, lodi khere, lodi khere, mange pri di

Jaj a fani
Szi te merav (ci te merav?) la bri gada
Szi te mera la bri gada
Jaj a fani na kamel ma

Advertisements

3 Comments

Filed under Roma

mori sej szabina (thanks to Katarzyna Enemuo)


Buter káj egy berseszki szán
Móri drágo piko séj
Vorbisz mánge káki-koki
Móri drágo piko séj

Áj mori séj, mori drago pikonyéj
Álálálá…..
Áj mori séj, mori drago pikonyéj
Álálálá…..

Kináu tuke szomnákáj
Móri drágo piko séj
Lá lumáko szomnákáj
Móri drágo piko séj

Áj mori séj, mori drago pikonyéj
Álálálá…..
Áj mori séj, mori drago pikonyéj
Álálálá…..

Áldin dévlá murá sá
Móri drágo pikonya // mura cina pikonya
Móri drágo pikonya // mura cina pikonya
Murá sukár szábiná

Áj mori séj, mori drago pikonyéj
Álálálá…..
Áj mori séj, mori drago pikonyéj
Álálálá…..

3 Comments

Filed under Roma

Ketri Ketri (thanks to Katarzyna Enemuo)

Jaj Ketri Ketri ale pala mande,
Ketri Ketri, phir pala mande,
Av tu pale, bes tu tele,
Av tu pala mande!

Kaszavi szan, szar e lulugyorri,
Sukar sukar cini lulugyorri,
Losal losal murro jilo,
Pasa mande t’avesza.

Ketri Ketri, dukhal murro jilo,
Ketri Ketri, pharol murro jilo,
Csumidam me tyiro jilo,
Ale pasa mande!

Ketri Ketri, sukaresz khel mange,
Ketri Ketri, gilyabar tu mange,
Gilyabar tu taj khel mange,
Ale pala mande!

Ketri ketri, mistoj aba mange,
Mistoj aba vi murre jileszke,
Kaj athe szan, pasa mande,
Av tu murri romnyorri!

Tu te khelej, losal murro jilo,
Tu te gilyabarej, pharol murro jilo,
Av tu pale, bes tu tele,
Av tu murri romnyi!

Ketri ketri, mistoj aba mange,
Mistoj aba vi murre jileszke,
Kaj athe szan, pasa mande,
Av tu murri romnyorri!

Tu te khelej, losal murro jilo,
Tu te gilyabarej, pharol murro jilo,
Av tu pale, bes tu tele,
Av tu murri romnyi!

and in English:
Ketri Ketri, come after me,
Ketri Ketri, live with me,
Come back, sit down here,
Come after me!
You are like a little flower,
Beautiful little flower,
My heart is happy, happy,
Be with me!
Ketri Ketri, my heart is heavy,
Ketri Ketri, my heart is breaking,
I will kiss your heart,
Come and sit beside me!
Ketri Ketri, dance for me,
Ketri Ketri, sing now for me,
Do sing and dance for me,
Come after me!
Ketri Ketri, I am already merry,
My heart is also merrier,
Because I can see you beside me,
Marry me, be my wife!
When you dance, my heart is happy,
When you sing, my heart breaks,
Come back to me,
Marry me, be my wife!
Ketri, Ketri, I am already merry,
My heart is also merrier,
Because I can see you beside me,
Marry me, be my wife!
When you dance, my heart is happy,
When you sing, my heart breaks,
Come back to me,
Marry me, be my wife!

Leave a comment

Filed under Roma

Opa Cupa


Me sem gojo chavoro,
Chela oro majlacho,
Oj andale mandale
E chora man astaren.

Kas me astarava,
Me mange asava,
Samo Ruza ni mangel,
Voj mande puchel

O opa cupa so te mange chaje muka,
Ti daj ka merel ako ni cheles.
Lumbaj , lumbaj, lumbalaj ajde ajde ajde,
Lumbaj , lumbaj, lumbalaj ajde ajde ajde.

Sa e chaja chelena,
Voj ni mangel te chelel,
Oj andale mandale,
Mudarel man o devel.

Ava Ruza ava khel
Pa i tiro mek avel,
Oj andale mandale
E sviracha bashaven.

O opa cupa so te mange chaje muka,
Ti daj ka merel ako ni cheles.
Lumbaj , lumbaj, lumbalaj ajde ajde ajde,
Lumbaj , lumbaj, lumbalaj ajde ajde ajde.

Chao maj o hutalo,
I Ruza so ni chelel,
Oj andale mandale,
an bobo ki astarel

Ava Ruza ava khel
Pa i tiro mek avel,
Oj andale mandale
E sviracha bashaven.

O opa cupa so te mange chaje muka,
Ti daj ka merel ako ni cheles.
Lumbaj , lumbaj, lumbalaj ajde ajde ajde,
Lumbaj , lumbaj, lumbalaj ajde ajde ajde.

3 Comments

Filed under gypsy, Roma

Keren, savorále, drom / Make way, children (or Amari si Amari)


Words go in other order in video.

Keren, savorále, drom,
Te khelel o phuro rom,
Phuro rom te khelela,
Bistajjek gyész malavla.
Malav muri csizmaszára,
Te sunen agyész-tehóra.
Dúj, dúj, desudúj,
Csumidau me lako múj.
Lako múj szi rupuno,
Puske trubulla dino.
Amari szi, amari,
Amari cini bóri.
Hoj, te merau,
Te na csacsipó phenau!

in english:
Make way, children,
Let the old man dance.
When the old man dances,
He taps on for twenty-one days.
I’ll slap away at my boot-legs,
That you’ll hear it even in the morning.
Two, two, twelve.
I’ll kiss her mouth.
Her mouth is of silver,
She has to be shot.
She is ours, she is ours,
She’s our little daughter-in-law.
O let me die,
If I don’t tell the truth.

Leave a comment

Filed under Roma

Vaker

Šaban Bajramović

Vaker, vaker, vaker,
Da li amende o nilaj avel.
Da li amende o kham tatari
Khere me te avav

Akate si shil
Dela baro iv
Shudri barval purdel
Nashti te achav, nashti

Shunav, shunav, shunav
Tehara tu mange mange te ave
Ma tu te ave me kham tatari
Khere me ka avav

Ashun ashun ashun
anava tuke mo shudro ilo
Ole tu te tatare

2 Comments

Filed under gypsy, Roma, tsigani